ReStart project je napravio ciklus radionica koje su obrađivale osnovu ličnog rasta i razvoja, odgovornost i holističko zdravlje pojedinca. Posmatrali smo odgovornost kroz razne aspekte. Kako ličnu, tako i društvenu, planetarnu i odgovarnost prema budućim generacijama. Obrađivali smo šta odgovornost jeste a šta nije. Gde su naše granice i na koji način ih možemo negovati, proširivati i pojašnjavati u komunikaciji. Šta sve obuhvata odgovornost i da li je jednako uticajno i kad ne preduzimamo akcije kao i kad preduzimamo loše akcije. Takođe, bavili smo se holističkim zdravljem, oblastima u našim životima. Koliko je koja oblast razvijena, koliko je sputana i koje su posledice. Teme koje su predstavljale uvod u drugu konferenciju su bile:

“Ja sam ODGOVOR-na” osoba 30.11.2018.

“SKLAD-moj način života” 14.12.2019.

Cilj radionica su bile i praktične vežbe koje su pomogle učesnicima da korak po korak savladaju prepreke i donesu odluke. Ove radionice nisu bile zasnovane samo na iskustvu i radu sa ljudima već je u njih uloženo svo znanje iz NLPa i Transakcione analize, kao i sve knjige, kursevi, lični radovi, nastupi, edukacije i dugogodišnja praksa ReStart project teama. Radionice su predstavljale prve korake ka donošenju odluke da preuzmemo život u svoje ruke.

Kruna ovih radionica bila je druga konferencija #Restart DECISION, održana 22.12.2018. u hotelu Zira. Tema konferencije je bila: Kako da nam odluke prežive novogodišnje praznike i kako da ostanemo verni svojim odlukama? Predavači na ovoj konferenciji su bile Katarina Gromilić, osnivačica “Cardioballeta” i Ana Prelić NLP trener i coach. Cilj konferencije je bio da identifikujemo šta ljude sprečava da donesu odluke, kako da preuzmemo odgovornost, kako da ostanemo motivisani i na koji način da donesemo dobre odluke. Ovom konferencijom smo pomogle Domu za decu i mlade u Sremčici, predstavljanjem njihovih novogodišnjih čestitki.
Ponovili smo rezultat sa prethodnom konferencijom i uspešno završili 2018.godinu.